Konfiguracja dostępu WiFi

Dokumentacja przeznaczona dla studentów, pracowników, gości UJ CM
chcących skonfigurować urządzenia do połączenia z sieciami bezprzewodowymi
udostępnianymi przez Collegium Medicum UJ

WYBIERZ SIEĆ BEZPRZEWODOWĄ