Konfiguracja sieci bezprzewodowej UJ_WiFi

Windows

1. Połączenie z siecią UJ_WiFi

Klikamy ikonkę sieci bezprzewodowej (zwykle znajduje się obok zegarka na pasku zadań). Wybieramy z dostępnych sieci UJ_WiFi i klikamy Połącz . Pojawi się okno, gdzie należy wprowadzić login (imie.nazwisko@uj.edu.pl) i własne hasło, zatwierdzamy przyciskiem ok . Następne okno informuje nas o certyfikacie. Naciskamy przycisk połącz .

Od teraz masz dostęp do sieci bezprzewodowej UJ_WiFi