Konfiguracja sieci bezprzewodowej UJCM

Android

Na głównym ekranie wybieramy z dolnego menu Aplikacje . Następnie wyszukujemy z dostępnych aplikacji Ustawienia . Przechodzimy do działu Połączenia i wybieramy ikonę WiFi . Jeżeli nie mieliśmy aktywnej sieci bezprzewodowej, pojawi się przełącznik umożliwiający włączenie Wifi , naciskamy go. Gdy WiFi zostanie włączone poniżej pojawi się lista wykrytych sieci bezprzewodowych - wybieramy UJCM . Otworzy się okno konfiguracji. Pierwsze trzy pola zostawiamy bez zmian (Metoda EAP - PEAP, Etap 2 uwierzytelnienia - Brak, Certyfikat CA - Nieokreślony) . Pola Tożsamość i Wprowadź hasło uzupełniamy kolejno swoim loginem np.: i.nazwisko@cm-uj.krakow.pl oraz odpowiednim hasłem. Jeżeli jesteśmy pewni, że wprowadziliśmy poprawne dane naciskamy Połącz. Jeżeli prawidłowo skonfigurowaliśmy połączenie, w ustwieniach WiFi, sieć UJCM będzie oznaczona jako Połączono .

Od teraz masz dostęp do sieci bezprzewodowej UJCM