Konfiguracja sieci bezprzewodowej UJCM

iOS

Klikamy klawisz Home urządzenia, a następnie wybieramy z menu Ustawienia . Następnie wyszukujemy i klikamy na liście WiFi . Jeżeli nie mieliśmy aktywnej sieci bezprzewodowej, pojawi się przełącznik umożliwiający włączenie Wifi Pojawi się lista dostępnych sieci, z której wybieramy UJCM . Kolejnym krokiem, jaki powinniśmy wykonać jest wpisanie swoich poświadczeń : loginu - test@cm-uj.krakow.pl oraz hasła i kliknięcie przycisku połącz. Jeżeli wpisane przez nas dane są prawidłowe na ekranie wyświetli się komunikat o niepotwierdzonym certyfikacie - klikamy Zaufaj , a po chwili zostaniemy połączeni z siecią UJCM .

Od teraz masz dostęp do sieci bezprzewodowej UJCM