Konfiguracja sieci bezprzewodowej UJ_WiFi

iOS

Wybieramy Ustawienia . Następnie wyszukujemy i klikamy na liście WiFi . Jeżeli nie mieliśmy aktywnej sieci bezprzewodowej, pojawi się przełącznik umożliwiający włączenie Wifi . Gdy WiFi zostanie włączone poniżej pojawi się lista wykrytych sieci bezprzewodowych - wybieramy UJ_WiFi i w nowym oknie uzupełniamy login (imie.nazwisko@uj.edu.pl) i własne hasło, a następnie wybieramy Połącz . Następnie pojawi się informacja o certyfikacie - wybieramy Zaufaj . Na liście sieci, obok UJ_WiFi pojawi się ikona informująca o udanym połączeniu .

Od teraz masz dostęp do sieci bezprzewodowej UJ_WiFi