Ośrodek Komputerowy CM


Startujemy

O Ośrodku Komputerowym CM


Ośrodek Komputerowy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zarządza infrastrukturą informatyczną UJ CM w zakresie sieci światłowodowej, sieci bezprzewodowej oraz centralnych serwerów pocztowych i WWW. Realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa sieciowego.

Sprawuje także nadzór nad systemami informatycznymi w Administracji UJ CM.

Do głównych zadań Ośrodka Komputerowego UJ CM należą:

Siedziba Ośrodka Komputerowego UJ CM
  • eksploatacja oraz koordynacja dla potrzeb naukowych, dydaktycznych i administracyjnych systemu informatycznego zainstalowanego w Ośrodku,
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie wdrażania narzędzi i technologii informatycznych,
  • propagowanie stosowanych w Ośrodku metod i technologii informatycznych,
  • administracja i rozwój sieci komputerowych Uczelni,
  • organizacja kursów, konferencji i szkoleń z dziedziny informatyki,
  • pomoc przy zakupie sprzętu i oprogramowania dla jednostek Uczelni,
  • udostępnianie specjalistycznych serwerów i baz danych,
  • śledzenie rozwoju technologii informatycznych.

Aktualności


Szkolenie

W dniach 12 – 13.10.2023 r. pracownicy Ośrodka Komputerowego UJ CM będą uczestniczyć w szkoleniu, tym samym kontakt z nami może być utrudniony.

Więcej...

Niewykorzystywane skrzynki pocztowe

W dniu 28 kwietnia 2023 roku zablokujemy skrzynki pocztowe, które nie były wykorzystywane przez okres ponad 120 dni (brak aktywności na koncie\brak logowania na konto). Żadne dane z kont nie zostaną usunięte.

Więcej...

REDCap

Ośrodek Komputerowy uruchomił możliwość skorzystania z oprogramowania REDCap dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. REDCap (Research Electronic Data Capture) – to bezpłatna, dostępna poprzez przeglądarkę www usługa przeznaczona dla badaczy realizujących różne projekty naukowe. Usługa REDCap umożliwia użytkownikom w prosty sposób definiowanie problemowo-zorientowanych formularzy i samodzielne budowanie baz oraz banków danych, oferując rozproszonym zespołom badawczym możliwość gromadzenia i współdzielenia danych przeznaczonych do dalszej analizy statystycznej.

Więcej...

>> Lista aktualności


Usługi


Pracownicy


Kierownik

mgr inż. Wojciech Majka
e-mail: w.majka@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 433 28 88

mgr inż. Piotr Jarzębiński
e-mail: pjarzebinski@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63
tel.: 519 307 887

Michał Brzeziński
e-mail: m.brzezinski@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63
tel.: 795 545 709

lic. Tomasz Burliga
e-mail: t.burliga@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63

mgr Dariusz Drohomirecki
e-mail: d.drohomirecki@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 37 04 338
tel.: 510 008 503
ul. św. Anny 12
pokój nr 17

Grzegorz Guzik
e-mail: gguzik@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63
tel.: 505 924 615

mgr Janusz Hutorowicz
e-mail: janusz.hutorowicz@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63
tel.: 513 755 244

mgr Katarzyna Jodzińska
e-mail: webmaster@cm-uj.krakow.pl
tel.: 880 525 722

mgr inż. Stanisław Łukasik
e-mail: webmaster@cm-uj.krakow.pl
tel.: 880 526 056

mgr inż. Tomasz Majchrzak
e-mail: tomasz.majchrzak@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 37 04 338
tel.: 519 307 886
ul. św. Anny 12
pokój nr 17

mgr Jarosław Pietras
e-mail: jpietras@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63
tel.: 519 078 326

lic. Adrian Podolski
e-mail: apodolski@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63

inż. Krzysztof Pytel
e-mail: k.pytel@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63

mgr Łukasz Rudzki
e-mail: l.rudzki@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63

inż. Jakub Sewiło
e-mail: jakub.sewilo@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63

mgr inż. Krzysztof Stankowicz
e-mail: k.stankowicz@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63
tel.: 513 824 763

Artur Wlezień
e-mail: a.wlezien@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63
tel.: 510 101 196

Kontakt


ul. Kopernika 7e
31-034 Kraków
tel.: +48 (12) 422 99 63
e-mail: ok@cm-uj.krakow.pl